IKE D. C. R, S.Pd.

Nama     : IKE DIYAH CAHYANING RAHMAYANTI, S.Pd.

Jabatan : GURU KELAS 4A